Browsing by Contributor शुक्ल, वैकुण्ठ नाथ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleContributor(s)
2021इकाई-1 संज्ञा प्रकरण भाग -1शुक्ल, वैकुण्ठ नाथ
2020इकाई-12 भू धातु (परस्मैपद) लुट् और लृट् लकारशुक्ल, वैकुण्ठ नाथ
2020इकाई-13 भू धातु (परस्मैपद) आशीर्लिङ् और लोट् लकारशुक्ल, वैकुण्ठ नाथ
2020इकाई-14 भू धातु (परस्मैपद) लङ् एवं विधिलिङ् लकारशुक्ल, वैकुण्ठ नाथ
2020इकाई-15 भू धातु (परस्मैपद) लुङ् और लृङ् लकारशुक्ल, वैकुण्ठ नाथ
2021इकाई-2 संज्ञा प्रकरण भाग -2शुक्ल, वैकुण्ठ नाथ
2021इकाई-3 विभक्त्यर्थ प्रकरणशुक्ल, वैकुण्ठ नाथ
2021खंड-1 संज्ञा एवं विभक्त्यर्थ प्रकरणशुक्ल, वैकुण्ठ नाथ; मिश्र, देवेश कुमार
2020खंड-3 तिङन्त प्रकरण - भू धातु (परस्मैपद)शुक्ल, वैकुण्ठ नाथ; सत्यकाम; शर्मा, जगदीश