Browsing by Contributor प्रसाद, अर्चना

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleContributor(s)
2022इकाई-1 विवाहप्रसाद, अर्चना
2024इकाई-12 वन तथा जनजातीय अर्थव्यवस्थाएँप्रसाद, अर्चना
2024इकाई-13 जनजातीय समाज और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाप्रसाद, अर्चना
2022इकाई-2 परिवारप्रसाद, अर्चना
2022इकाई-3 नातेदारी या रिश्तेदारीप्रसाद, अर्चना
2021इकाई-3 वंशानुक्रम दृष्टिकोणप्रसाद, अर्चना
2018इकाई-30 औपनिवेशिक भारत की वन अर्थव्यवस्थाएंप्रसाद, अर्चना; तोमर, नरेन्द्र
2018इकाई-32 जनजातीय समाज और औपनिवेशिक अर्थव्यवस्थाप्रसाद, अर्चना; तोमर, नरेन्द्र
2021इकाई-4 गठबंधन (संबंध)प्रसाद, अर्चना
2022इकाई-4 वंशनुक्रम दृष्टिकोणप्रसाद, अर्चना
2022इकाई-5 गठबंधन (सम्बंध)प्रसाद, अर्चना
2021इकाई-5 सांस्कृतिक दृष्टिकोणप्रसाद, अर्चना
2022इकाई-6 कल्पित या कृत्रिम नातेदारीप्रसाद, अर्चना
2021इकाई-6 भारत में अंत: - सांस्कृतिक विविधताएंअत्री, गीतांजलि; प्रसाद, अर्चना
2021इकाई-7 जाति, वर्ग और जेन्डर पहलूप्रसाद, अर्चना
2022इकाई-7 संरचना और परिवर्तनः कारक और गतिशीलताप्रसाद, अर्चना
2021इकाई-8 परिवार की पुनर्रचनाएँप्रसाद, अर्चना; कनिकक्कड़
2022इकाई-8 परिवारों की पुनर्कल्पनाप्रसाद, अर्चना; कक्कड़, कनिका
2021इकाई-9 संबंध और काल्पनिक नातेदारीवर्मा, महिमा; प्रसाद, अर्चना
2022खंड-1 मूल अवधारणा का परिचयप्रसाद, अर्चना; भुषी, किरण्मयी